Ynni

Gallwn gynnig amrywiaeth eang o gyngor ar ynni, gan gynnwys y canlynol:

  • cymharu cyflenwyr a thariffau
  • ymchwilio i grantiau cymwys ynni
  • adolygu biliau ynni
  • arolwg effeithlonrwydd cartref
  • cyllideb gwiriadau a cynyddiau yn incwm
  • darparu mesurau bach arbed ynni

Gellir gwneud hyn trwy apwyntiadau yn ein swyddfa, mynychu sesiynau allgymorth neu ymweliadau cartref gyda ein Tîm Ynni.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid fel Cyngor Sir Ceredigion, cynllun Nyth Llywodraeth Cymru, ac eraill, i sicrhau ein cleientiaid fynediad at y cyfleoedd gorau ar gyfer effeithlonrwydd ynni ac arbed ynni.