Ynni y Fargen Orau

Prosiect Ynni Y fargen Orau Cyngor ar Bopeth Ceredigion yn darparu:
 • Gwybodaeth am newid cyflenwyr
 • Gwybodaeth am yr opsiynau syndicet
 • Cyngor ar cymorth i dalu biliau, gan leihau defnydd o ynni
 • Cyngor ar help gyda inswleiddio, gwres canolog
 • Cyngor ar help gyda dyledion a chynyddu incwm.

Mae apwyntiadau ar gael a sesiynau gwybodaeth.

Apwyntiadau Energy Best Deal Extra

Mae gan Cyngor ar Bopeth Ceredigion nawdd ar gyfer apwyntiadau Energy Best Deal Extra.
Fe fydd yr apwyntiadau’n trafod materion fel beth:

 • i’w ystyried wrth newid tariff neu gwmni cyflenwi nwy/trydan/olew,
 • beth yw’r dull orau o dalu i chi a materion bilio,
 • pa help sydd ar gael i ostwng eich biliau a’r holl gymorth sydd ar gael gan y cwmnïau cyflenwi ynni, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • ar fesurau effeithlonrwydd ynni,
 • cymorth grant sydd ar gael ar gyfer inswleiddio,
 • boeleri newydd a gwres canolog,
 • yn ogystal â chamau y gallwch eu cymryd i daclo anwedd yn eich cartref.

Rydyn ni bob amser hefyd yn ystyried p’un ai fod angen atgyfeirio cleientiaid at weithwyr Dyledion neu Fudd-daliadau Lles arbenigol CAB yn ogystal ag unrhyw fudiadau partner priodol.

Os hoffech chi apwyntiad Energy Best Deal Extra yn un o’n swyddfeydd, neu mewn lleoliad allgymorth, neu ymweliad â’ch cartref, mae croeso i chi ffonio swyddfa Cyngor ar Bopeth Ceredigion ar 01239 621974 a gofyn am y Tîm Energy Best Deal Extra, neu e-bostiwch enquiries@cabceredigion.org.