Ymchwil ac Ymgyrchoedd

Yn lleol ac yn genedlaethol, rydym ni yn Cyngor ar Bopeth yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn gan gleientiaid a’r gymuned i ddeall yr heriau y mae pobl yn eu hwynebu mewn bywyd beunyddiol, ac yn ymgyrchu i wneud i’r gwasanaethau y mae cleientiaid yn eu defnyddio weithio ar eu cyfer, a sicrhau bod gwiriadau rheoleiddio a diogelu digonol. ar gyfer amrywiol ddiwydiannau


Os hoffech wybod mwy am y gwaith a wnawn, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar wefan genedlaethol Cyngor ar Bopeth:

Ymchwil: https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/about-us/policy/

Ymgyrchoedd: https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/about-us/our-campaigns/all-our-current-campaigns/

Gallwch hefyd gefnogi’r gwaith hwn trwy ddod yn wirfoddolwr ymchwil ac ymgyrchu, rhai o’r pethau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt yw ymchwilio i faterion lleol a chenedlaethol sy’n effeithio ar bobl, achosion y materion a sut y gellir eu datrys, yn ogystal â chymryd rhan. mewn ymgyrchoedd cenedlaethol fel y rhai a restrir ar y dolenni gwefan uchod.