Galleries

Arolwg Strategaeth Gofalwyr

Diffiniad Llywodraeth Cymru o ofalwyr yw: “unrhyw un, o unrhyw oed, sy’n darparu gofal a chefnogaeth yn ddi-dâl i berthynas, cyfaill neu gymydog sy’n anabl, sydd â salwch corfforol neu feddyliol, neu sydd wedi’i effeithio gan gamddefnyddio sylweddau”. Mae sefydliadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng ngorllewin Cymru yn datblygu strategaeth ranbarthol ar gyfer gofalwyr di-dâl …

Arolwg Strategaeth Gofalwyr Read More »

Carer Strategy Survey

Carer Strategy Survey The Welsh Government defines Carers as: “anyone of any age, who provides unpaid care and support to a relative, friend or neighbour who is disabled, physically or mentally ill, or affected by substance misuse”. The Health and Social Care organisations in west Wales are developing a regional strategy for unpaid Carers which …

Carer Strategy Survey Read More »