Swyddi gwag

Ein swyddi gwag cyflogedig cyfredol. Mae angen gwirfoddolwyr arnom bob amser i’n helpu ni i ddarparu’r cyngor a’r arweiniad sydd eu hangen yn y gymuned, os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gwelwch ein tudalen gwirfoddoli.

Help to Claim Adviser

Dyddiad hysbysebu:19 July 2019
Cyflog:£19,122 y flwyddyn, pro rata
Gwybodaeth ychwanegol am y cyflog: Ystyriwyd rhan amser, ar dâl pro rata
Oriau:Llawn amser
Dyddiad cau:01 Awst 2019
Lleoliad:Ceredigion
Cwmni:Cyngor ar Bopeth Ceredigion Citizen Advice
Math o swydd:Dros Dro
Cyfeirnod swydd:H2C0819

Gwneud cais am y swydd hon

Crynodeb

Llawn neu rhan amser (14-35 awr yr wythnos)
Dyddiad cau: 01.08.19 12.00 hrs
Tymor Sefydlog: i 31 Mawrth 2020 
Cyflog: £19,122

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn, ac yn bersonol, am ddim. Rydyn ni’n rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen ar bobl i ddod o hyd i’w ffordd ymlaen – pwy bynnag ydyn nhw, a beth bynnag yw eu problem. Rydym yn helpu gyda phopeth o faterion arian i broblemau yn y gwaith, tai i hawliau defnyddwyr.
Credyd Cynhwysol (UC) yw’r mater cyngor sy’n tyfu gyflymaf ar gyfer y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth a swyddfeydd Cyngor ar Bopeth lleol ac mae gwella’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl sy’n gwneud cais yn hanfodol.

Cyngor ar Bopeth Mae Ceredigion yn darparu gwasanaeth newydd o’r enw “Cymorth Cyffredinol: Cymorth i Hawlio” sy’n cynnig cefnogaeth o’r dechrau i’r diwedd i helpu pobl i wneud hawliad Credyd Cynhwysol newydd a bod yn barod pan fydd eu taliad cyntaf yn cyrraedd.

Rydym yn chwilio am gynghorydd sydd â sgiliau TG da i gynorthwyo cleientiaid i wneud a chwblhau eu cais Credyd Cynhwysol newydd, yn ogystal ag ymrwymiad i nodau ac egwyddorion y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth.

Bydd gennych y gallu i gyfweld cleientiaid gan ddefnyddio sgiliau gwrando a chwestiynu sensitif i fynd at wraidd y materion a grymuso cleientiaid, wrth gynnal strwythur a rheolaeth ar gyfarfodydd.