Pension Wise Ceredigion a Sir Gaerfyrddin

PENSION WISE – GWASANAETH DIDUEDD, CYFRINACHOL AC AM DDIM

O 6 Ebrill 2015 ymlaen, mae pensiynau’n newid, gan roi mwy o ryddid ichi benderfynu beth i’w wneud gyda’ch cronfa bensiwn. Mae Pension Wise yn wasanaeth newydd gan llywodraeth a fydd yn eich helpu i drafod eich dewisiadau, fel y gallwch wneud y penderfyniadau gorau i chi a’ch teulu yn ddeallus a hyderus. Cyngor ar Bopeth sy’n darparu’r gwasanaeth wyneb wrth wyneb i Pension Wise.

Ydy Pension Wise yn addas i mi?

Gallai apwyntaid Pension Wise eich helpu:

  • os ydych yn nesáu at oed ymddeol neu’n 50 neu drosodd
  • os oes gennych gronfa/gronfeydd pensiwn cryfraniadau diffiniedig.
Sut allaf fi gael help?

Mae Canolfan Cyflenwi Pension Wise ar gyfer Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yw Canolfan Cyngor ar Bopeth Ceredigion. Apwyntiadau wyneb-yn-wyneb ag arbenigwyr arweiniad Pension wise ar gael yn:

  • Ceredigion: Aberteifi, Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan, Castell Newydd Emlyn, Llandysul
  • Sir Gaerfyrddin: Caerfyrddin, Llanelli, Rhydaman, Llandeilo

Ffoniwch 01239 621594 neu e-bost pensionwise@cabceredigion.org.

Am fwy o wybodaeth ac arweiniad pellach:
  • Gwefan Pension wise www.pensionwise.gov.uk
  • Canolfan gyswllt genedlaeithol ar Ffôn 0800 138 8292.
  • os yw’n well i chi siarad â rhywun dros y ffôn, gallwch drefnu apwyntiad gydag arweiniad arbenigol diduedd ar y ffôn.
A oes angen imi baratoi ar gyfer fy apwyntiad?

Darllenwch y canllaw Cyngor ar Bopeth ar sut i gael y gorau allan o’ch apwyntiad Wise Pensiwn: Byddwch yn barod ar gyfer eich apwyntiad Wise Pensiwn.