Ein Gwasaneuthau

Rydym yn darparu amrywiaeth o gyngor trwy prosiectau wahanol . Mae’r rhain wedi cynnwys ein prosiectau Ynni, Tîm Adnoddau Cymunedol 3ydd Sector Ceredigion, ein prosiect Cyngor Gwell, Bywydau Gwell (BABL) a’n tîm Dyled. Ariennir y rhain trwy amrywiaeth o ffynonellau (dydy’n ni ddim yn cael incwm gwarantedig na chyllid statudol) a gallwch weld rhai o’n cyllidwyr cyfredol a blaenorol isod: