Dyled

Rydym yn cynghori ar bob agwedd ar ddyled a’r camau y gallwch chi eu cymryd. Cymorth gydag:

  • Ol-ddyledion y Dreth Gyngor
  • Ol-ddyledion rhent / morgais
  • Cardiau credyd / gorddraft
  • Pob ddyled arall