Dyled | Debt

Rydym yn cynghori ar bob agwedd ar ddyled a’r camau y gallwch chi eu cymryd. Cymorth gydag:

  • Ol-ddyledion y Dreth Gyngor
  • Ol-ddyledion rhent / morgais
  • Cardiau credyd / gorddraft
  • Pob ddyled arall

We can offer advice on all aspects of debt and the courses of action open to you. Help with:

  • Council tax arrears
  • Rent / mortgage arrears
  • Credit cards / overdrafts
  • All other debts