Cysylltwch â ni

  • Llinell gymorth Cymru – cyngor am unrhyw fater o llinell gymorth genedlaethol Cyngor ar Bopeth |
  • 03444 77 20 20 – Llun-Gwener 10-4, galwadau cyfradd leol, ac ar gael yn Saesneg. Os oes angen penodiad personol fydd manylion yn cael ei’n trosglwyddo i’r swyddfa leol .
  • Llinell ddyled Ceredigion – cyngor am bob agwedd o ddyled
  • 01239 622020 – Llun-Gwener 10-4  
  • Prif dderbynfa (gweinyddol yn unig) – ddim cyngor
  • 01239 621974 – Llun-Gwener 10-4
  • Credyd Cynhwysol – Help i Hawlio – Cymorth gyda Chredyd Cynhwysol o’r ymholiad cychwynnol i’r taliad cyntaf
  • 08000 241220 – Llun-Gwener 10-6, ar gael yn Saesneg, rhif rhadffon genedlaethol