Cysylltwch â ni

  • Prif rhif
  • 01239 621974 – Llun-Iau 9yb-3yp
  • Rydym yn gweithredu gwasanaeth anghysbell oherwydd Covid-19 ar hyn o bryd . Bydd eich galwad yn cael ei chofnodi a byddwch yn derbyn galwad yn ôl gan rywun a all helpu gyda’ch anghenion cyngor.
  • Credyd Cynhwysol – Help i Hawlio – Cymorth gyda Chredyd Cynhwysol o’r ymholiad cychwynnol i’r taliad cyntaf
  • 08000 241220 – Llun-Gwener 10-6, ar gael yn Saesneg, rhif rhadffon genedlaethol