Cysylltwch â ni

  • Llinell ddyled Ceredigion – cyngor am bob agwedd o ddyled
  • 01239 622020 – Llun-Gwener 10-3.30  
  • Prif dderbynfa (gweinyddol yn unig) – ddim cyngor
  • 01239 621974 – Llun-Gwener 10-4
  • Credyd Cynhwysol – Help i Hawlio – Cymorth gyda Chredyd Cynhwysol o’r ymholiad cychwynnol i’r taliad cyntaf
  • 08000 241220 – Llun-Gwener 10-6, ar gael yn Saesneg, rhif rhadffon genedlaethol