Uncategorised

Arolwg Strategaeth Gofalwyr

Diffiniad Llywodraeth Cymru o ofalwyr yw: “unrhyw un, o unrhyw oed, sy’n darparu gofal a chefnogaeth yn ddi-dâl i berthynas, cyfaill neu gymydog sy’n anabl, sydd â salwch corfforol neu feddyliol, neu sydd wedi’i effeithio gan gamddefnyddio sylweddau”. Mae sefydliadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng ngorllewin Cymru yn datblygu strategaeth ranbarthol ar gyfer gofalwyr di-dâl …

Arolwg Strategaeth Gofalwyr Read More »

Carer Strategy Survey

Carer Strategy Survey The Welsh Government defines Carers as: “anyone of any age, who provides unpaid care and support to a relative, friend or neighbour who is disabled, physically or mentally ill, or affected by substance misuse”. The Health and Social Care organisations in west Wales are developing a regional strategy for unpaid Carers which …

Carer Strategy Survey Read More »

What’s happening?

Do you care for a Disabled child in Ceredigion? Have your say with the Care Inspectorate Wales: We welcome your views about support available for disabled children and their families in Torfaen and Ceredigion We are inspecting the two local authorities’ children’s services in January 2020. If you are the parent of a disabled child …

What’s happening? Read More »