Budd-daliadau

Mae’r llywodraeth wedi gwneud llawer o newidiadau i’r system les ac nid yw’n glir pop amser pa fudd-dal yw’r un cywir i chi na beth yw’r camiau cywir pan fydd eich fudd-dal wedi cael ein dynnu’n ol, ei ganiatau, neu mae angen i chi wneud apel.

Gallwn gynnig cyngor ar amrhywiaeth o faterion budd-daliado fydd priodol i’ch sefyllfa i apelio yn erbyn penderfyniadau anghywir