Beth sy’n digwydd?

Ydych chi’n gofalu am blentyn anabl yng Ngheredigion? Cael eich dweud ag Arolygiaeth Gofal Cymru:

Rydym yn croesawu eich barn am gymorth sydd ar gael ar gyfer plant anabl a’u theuluoedd yn Nhorfaen a Cheredigion

Rydym yn arolygu gwasanaethau plant y ddau awdurdod lleol ym mis Tachwedd 2019.

Os ydych yn rhiant i blentyn anabl ac yn byw naill ai yn Nghyngor Sirol Bwrdeistref Torfaen neu Cyngor Sirol Ceredigion, hoffem glywed am eich profiadau.

Cwblhewch ein harolwg ar-lein i rieni (Dolen allanol) a rhowch eich adborth i ni.

Fel arall, gallwch gwblhau’r fersiwn hawdd ei ddarllen o’r arolwg, y gallwch ddod o hyd iddo ar waelod y dudalen hon. Lawrlwythwch a chwblhewch yr arolwg, yna e-bostiwch ef yn ôl i AGC.AwdurdodLleol@llyw.cymru.

Caiff ein hadroddiadau arolygu ar gyfer y gwasanaethau hyn eu cyhoeddi ar ein gwefan.

https://arolygiaethgofal.cymru/191220-rydym-yn-croesawu-eich-barn-am-gymorth-sydd-ar-gael-ar-gyfer-plant-anabl-au-theuluoedd-yn-torfaen?_ga=2.231903327.119348402.1579180954-419504551.1579180954

Yn cau ar 7 Chwefror 2020