Arolwg Strategaeth Gofalwyr

Diffiniad Llywodraeth Cymru o ofalwyr yw: “unrhyw un, o unrhyw oed, sy’n darparu gofal a chefnogaeth yn ddi-dâl i berthynas, cyfaill neu gymydog sy’n anabl, sydd â salwch corfforol neu feddyliol, neu sydd wedi’i effeithio gan gamddefnyddio sylweddau”.

Mae sefydliadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng ngorllewin Cymru yn datblygu strategaeth ranbarthol ar gyfer gofalwyr di-dâl a fydd yn cael ei chymeradwyo gan Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru. Mae’r arolwg hwn wedi’i seilio ar y tair thema allweddol a nodwyd gan Lywodraeth Cymru:

  • Adnabod gofalwyr
  • Helpu i fyw yn ogystal â gofalu
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth

Mae’r arolwg wedi’i anelu at ofalwyr di-dâl a sefydliadau sy’n cefnogi gofalwyr di-dâl.

https://carmarthenshire.researchfeedback.net/s.asp?k=158825722283

Rydym yn argymhell defnyddio porwr rhwydwaith Chrome neu Firefox.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 29 Mai.