Welcome | Croeso

Cyngor ar Bopeth Ceredigion Citizens Advice is a local charity that provides advice and guidance on a range of issues to residents. We are located in Ceredigion on the picturesque West Wales coast.

Mae Cyngor ar Bopeth yn elusen leol sy’n darparu cyngor ac arweiniad ar amrywiaeth o faterion i drigolion. Rydym wedi ein lleoli yng Ngheredigion ar arfordir hardd Gorllewin Cymru.